Giải vở bài tập Toán 4, Bài 143: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Tỉ số của hai số là h1 Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó.

Tóm tắt

h2

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 (phần)

Số bé là:

15 : 3 x 4 =20

Số lớn là:

20 + 15 = 35

Đáp số: Số bé là 20

Số lớn là 35

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bình luận
0

Bình luận