Giải vở bài tập Toán 4, Bài 141: Luyện tập chung

1. Viết tỉ số vào ô trống: 2. Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? Tóm tắt Bài giải Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau: 4 + 5 = 9 (phần) Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ nhất là: 54 : 9 x 4 = 24 (kg) Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ hai là: 54 : 9 x 5 = 30 (kg) Đáp số: Túi thứ nhất: 24 kg Túi thứ hai: 30 kg 3. Viết số thích...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết tỉ số vào ô trống:

h1
2. Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng h2 túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt

h3

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ nhất là:

54 : 9 x 4 = 24 (kg)

Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ hai là:

54 : 9 x 5 = 30 (kg)

Đáp số: Túi thứ nhất: 24 kg

Túi thứ hai: 30 kg

3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: