Giải vở bài tập Toán 4, Bài 140: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a) Tóm tắt

h1

Bài giải

Tổng của hai số bằng 12

Số lớn được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là 3:1 hay h2
Tổng số phần bằng nhau là 4 phầnb) Tóm tắt

h3

Bài giải

Tổng của hai số bằng 21.

Số bé được biểu thị là 1 phần .

Số lớn được biểu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 1 : 2 hay h4
Tổng số phần bằng nhau là 3 phần.

2. Buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được 24 xe đạp. Số xe bán buổi sáng gấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi mỗi buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp ?

Tóm tắt

h5
Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 1 = 3 (phần)

Số xe bán được trong buổi sáng là:

24 : 3 x 2 = 16 (chiếc xe)

Số xe bán được trong buổi chiều là:

24 – 16 = 8 (chiếc xe)

Đáp số:

Buổi sáng bán 16 chiếc xe

Buổi chiều bán 8 chiếc xe

3. Dựa vào sơ đồ, giải bài toán:

Tóm tắt

h6
Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

1 + 5 = 6 (phần)

Số gà trống là:

72 : 6 x 1 = 12 (con)

Số gà mái là:

72 – 12 = 60 (con)

Đáp số: 12 con gà trống

60 con gà mái

Bình luận
0

Bình luận