Giải vở bài tập Toán 4, Bài 139: Luyện tập

3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Tóm tắt Ta có sơ đồ: Bài giải Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần) Tổng của chiều dài, chiều rộng là: 630 : 2 = 315 (m) Chiều rộng là: 315 : 5 x 2 = 126 (m) Chiều dài là: 315 - 126 = 189 (m) Đáp số: Chiều dài 189m Chiều rộng 126m

Có thể bạn quan tâm:


3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Tóm tắt

Ta có sơ đồ:

h3

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)

Tổng của chiều dài, chiều rộng là:

630 : 2 = 315 (m)

Chiều rộng là:

315 : 5 x 2 = 126 (m)

Chiều dài là:

315 – 126 = 189 (m)

Đáp số: Chiều dài 189m

Chiều rộng 126m

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: