Giải vở bài tập Toán 4, Bài 139: Luyện tập

| Tin mới | Tag:

3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Tóm tắt

Ta có sơ đồ:

h3

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)

Tổng của chiều dài, chiều rộng là:

630 : 2 = 315 (m)

Chiều rộng là:

315 : 5 x 2 = 126 (m)

Chiều dài là:

315 – 126 = 189 (m)

Đáp số: Chiều dài 189m

Chiều rộng 126m

Bình luận
0

Bình luận