Giải vở bài tập Toán 4, Bài 137: Giới thiệu tỉ số

2. Viết tỉ số của hai số và vẽ sơ đồ minh họa: Tóm tắt Bài giải: Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của bạn trai và số bạn gái là: 3 : 5 hay Số bạn trai bằng số bạn gái Số bạn gái bằng số bạn trai b) Tóm tắt Bài giải Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Tỉ số của số gà trống và số gà mái là: 3 : 9 hay Số gà trống bằng số gà mái. Số gà mái bằng số gà trống. c) Tóm...

Có thể bạn quan tâm:


2. Viết tỉ số của hai số và vẽ sơ đồ minh họa:

Tóm tắt

h1

Bài giải:

Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của bạn trai và số bạn gái là:

3 : 5 hay h2
Số bạn trai bằng h2 13 số bạn gái

Số bạn gái bằng h3số bạn trai

b) Tóm tắt

h4

Bài giải

Số gà mái gấp 3 lần số gà trống.

Tỉ số của số gà trống và số gà mái là:

3 : 9 hay h5

Số gà trống bằng h5 9 số gà mái.

Số gà mái bằng h6 số gà trống.

c) Tóm tắt

h7

Bài giải

Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: 6 : 3 hay h8

Chiều dài bằng h8 4 chiều rộng.

Chiều rộng bằng h9 chiều dài.

3. Lớp học có 15 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

a) Lớp có tất cả ………….học sinh.

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là: ………………

c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là:………….

Tóm tắt

Học sinh nữ có : 15 em

Học sinh nam có: 17 em

Bài giải

a) Lớp có tất cả 32 học sinh.

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là 15 : 32 hay h10
c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là 17 : 15 hay h11

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: