Giải vở bài tập Toán 4, Bài 136: Luyện tập chung

1. Viết tiếp vào chỗ chấm: Trong hình chữ nhật ABCD: a) AB song song với DC b) BC song song với AD c) DA vuông góc với AB, DC d) DC vuông góc với CB, DA2. Viết tiếp vào chỗ chấm: a) PQ là cạnh đối diện với SR b) PQ song song với SR c) PQ = QR = RS = SP d) PQ không song song với QR và PS3. Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại: Diện tích hình vuông khác với diện tích...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình chữ nhật ABCD:

a) AB song song với DC

b) BC song song với AD

c) DA vuông góc với AB, DC

d) DC vuông góc với CB, DA
h1

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) PQ là cạnh đối diện với SR

b) PQ song song với SR

c) PQ = QR = RS = SP

d) PQ không song song với QR và PS
h2

3. Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại:

h3
Diện tích hình vuông khác với diện tích các hình còn lại vì diện tích hình vuông bằng 36 (cm2), diện tích hình chữ nhật bằng 54 (cm2), diện tích hình thoi bằng 54 (cm2).

4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông?

Tóm tắt

h4
Diện tích cũ Diện tích mới

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

16 x 10 = 160 (m2)

Diện tích hình chữ nhật thay đổi:

(16 + 4) x 10 = 200 (m2)

Diện tích hình chữ nhật tăng lên là:

200 – 160 = 40 (m2)

Đáp số: 40m2

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: