Giải vở bài tập Toán 4, Bài 135: Luyện tập

| Tin mới | Tag:

2. Một hình thoi có diện 360cm2, độ dài đường chéo là 24cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.Tóm tắt

hinh1
S = 360m2

Bài giải

Độ dài đường chéo thứ hai là:

360 x 2 : 24 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

3. hinh2
Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật.

Tóm tắt

hinh3

Bài giải

Theo đề bài diện tích hình thoi bằng hinh4 diện tích hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

72 : 12 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Đáp số: 36cm

4. Người ta xếp 4 hình tam giác. Mỗi hình như hình bên thành hình chữ nhật sau:

hinh5

Tóm tắt diện tích hình chữ nhật

Tóm tắt

hinh6

Bài giải

Theo đề bài hình chữ nhật bằng 4 hình tam giác vuông ghép lại.

Chiều dài hình chữ nhật là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

2 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

6 x 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12cm2

Bình luận
0

Bình luận