Giải vở bài tập Toán 4, Bài 134: Diện tích hình thoi

1. Đánh dấu (x) vào ô trống dưới hình thoi có diện tích bé hơn 20cm2: 2. Viết vào ô trống: Hình thoi(1)(2)(3)Đường chéo12cm16dm20mĐường chéo7cm27dm5mDiện tích42cm2216dm250m23. Một mảnh bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó. Tóm tắt: AC = m; BD = n. ? Diện tích mảnh bìa là: = 120 (cm2) Đáp số: 120 (cm2)

Có thể bạn quan tâm:

1. Đánh dấu (x) vào ô trống dưới hình thoi có diện tích bé hơn 20cm2:

h1

2. Viết vào ô trống:

Hình thoi (1) (2) (3)
Đường chéo 12cm 16dm 20m
Đường chéo 7cm 27dm 5m
Diện tích 42cm2 216dm2 50m2

3. Một mảnh bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Tóm tắt:

h2

AC = m;

BD = n.

?

Diện tích mảnh bìa là:

h3 = 120 (cm2)

Đáp số: 120 (cm2)

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: