Giải vở bài tập Toán 4, Bài 133: Hình thoi

| Tin mới | Tag:
1. Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

h1

2. Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài (1).

Dùng e ke để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau không, rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Hai đường chéo của hình thoi có vuông góc với nhau.

3. Vẽ thêm hai đường thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông: Vè thêm hai đoạn thẳng

h2

4. (Học sinh tự giải)

Bình luận
0

Bình luận