Giải vở bài tập Toán 4, Bài 128: Luyện tập

1. Viết kết quả vào ô trống: 2. Tính (theo mẫu): 3. Một hình chữ nhật có diện tích 2m2, chiều rộng m. Tính chiều dài của hình đó. Tóm tắt s = 2m Chiều rộng : m Chiều dài : . . .m ? Bài giải 4. Cho các phân số Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần ?

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết kết quả vào ô trống:

h1

2. Tính (theo mẫu):

h2

3. Một hình chữ nhật có diện tích 2m2, chiều rộng h3m. Tính chiều dài của hình đó.

Tóm tắt

s = 2m

Chiều rộng : h3m

Chiều dài : . . .m ?

Bài giải

aa
4. Cho các phân số h4 Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần h6?

h5

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: