Giải vở bài tập Toán 4, Bài 127: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Tính rồi rút gọn:

h1

2. Tìm x:

h2

3. Một hình bình hành có diện tích h3 m2. Chiều cao h4 m. Tính độ dài đáy của hình bình hành.

Tóm tắt

h5

Bài giải

Độ dài cạnh đáy là:

h6

4. Nối phép chia và nhân (theo mẫu):

h7

Bình luận
0

Bình luận