Giải vở bài tập Toán 4, Bài 125: Tìm phân số của một số.

| Tin mới | Tag:
1. Lớp 4B có 28 học sinh, trong đó có a số học sinh mười tuổi. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh mười tuổi?

Tóm tắt

bai 125a

Bài giải

Số học sinh mười tuổi là:

28 x 6 : 7 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

2. Lớp 4A có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng b số học sinh nữ. Tính số học sinh nam của lớp.

Tóm tắt

bai 125b

Bài giải

Theo sơ đồ, số phần bằng nhau:

8 + 9=17 (phần)

Số học sinh nam có trong lớp là:

18 : 9 x 8 = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh

3. Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Tính chiều dài của sân trường biết rằng chiều dài bằng c chiều rộng.

Tóm tắt

bai 125c

Bài giải

Theo đề bài, chiều rộng bằng hai phần, mà chiều rộng bằng 80m.

Vậy một phần là:

80 : 4 = 40 (m)

Chiều dài sân vườn hình chừ nhật là:

40 x 3 = 120 (m)

Đáp số: 120m

Bình luận
0

Bình luận