Giải vở bài tập Toán 4, Bài 125: Tìm phân số của một số.

1. Lớp 4B có 28 học sinh, trong đó có số học sinh mười tuổi. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh mười tuổi? Tóm tắt Bài giải Số học sinh mười tuổi là: 28 x 6 : 7 = 24 (học sinh) Đáp số: 24 học sinh 2. Lớp 4A có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Tính số học sinh nam của lớp. Tóm tắt Bài giải Theo sơ đồ, số phần bằng nhau: 8 + 9=17 (phần) Số học sinh nam có trong lớp...

Có thể bạn quan tâm:

1. Lớp 4B có 28 học sinh, trong đó có a số học sinh mười tuổi. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh mười tuổi?

Tóm tắt

bai 125a

Bài giải

Số học sinh mười tuổi là:

28 x 6 : 7 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

2. Lớp 4A có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng b số học sinh nữ. Tính số học sinh nam của lớp.

Tóm tắt

bai 125b

Bài giải

Theo sơ đồ, số phần bằng nhau:

8 + 9=17 (phần)

Số học sinh nam có trong lớp là:

18 : 9 x 8 = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh

3. Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Tính chiều dài của sân trường biết rằng chiều dài bằng c chiều rộng.

Tóm tắt

bai 125c

Bài giải

Theo đề bài, chiều rộng bằng hai phần, mà chiều rộng bằng 80m.

Vậy một phần là:

80 : 4 = 40 (m)

Chiều dài sân vườn hình chừ nhật là:

40 x 3 = 120 (m)

Đáp số: 120m

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: