Giải vở bài tập Toán 4, Bài 123: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Tính (theo mẫu):

bai 123a

2. Tính (theo mẫu):

bai 123b
3. Tính rồi so sánh kết quả của bai 123c:

bai 123d

4. Tính (theo mẫu):

bai 123e

5. Tính chu vi hình vuông có cạnh am:

Tóm tắt

bai 123f

Bài giải

bai 123g

Bình luận
0

Bình luận