Giải vở bài tập Toán 4, Bài 122: Phép nhân phân số

1. Tính (theo mẫu): 2. Rút gọn rồi tính (theo mẫu): 3. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng m. Tóm tắt: Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có thể bạn quan tâm:

1. Tính (theo mẫu):

bai 122a

2. Rút gọn rồi tính (theo mẫu):

bai 122b
3. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài bai 122c m và chiều rộng bai 122d m.

Tóm tắt:

bai 122e

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

bai 122f
4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

bai 122g

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: