Giải vở bài tập Toán 4, Bài 117: Luyện tập

1. Tính (theo mẫu): 2. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 4. Một chiếc tàu thủy thứ nhất chạy được quãng đường, giờ thứ hai chạy được quãng đường, giờ thứ ba chạy được quãng đường. Hỏi sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được bao nhiêu phần quãng đường? Tóm tắt: Bài giải: Sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được là:

Có thể bạn quan tâm:

1. Tính (theo mẫu):

bai 117a

2. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

bai 117b

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

bai 117c
4. Một chiếc tàu thủy thứ nhất chạy được bai 117d quãng đường, giờ thứ hai chạy được bai 117equãng đường, giờ thứ ba chạy được bai 117gquãng đường. Hỏi sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được bao nhiêu phần quãng đường?

Tóm tắt:

bai 117i

Bài giải:

Sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được là:

bai 117k

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: