Giải vở bài tập Toán 4, Bài 116: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Tính:

bai 116a

2. Rút gọn rồi tính:

bai 116b

3. Tính rồi rút gọn:

bai 116c
4. Một con ốc sên rơi xuống một hố sâu, ban ngày leo lên được bai 116dmét, ban đêm leo lên được bai 116e mét. Hỏi sau một ngày đêm ốc sên leo lên được:

a) Bao nhiêu mét?

b) Bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt

bai 116f

Bài giải

a) Sau một ngày đêm ốc sên bò lên được là:

bai 116g

Bình luận
0

Bình luận