Giải vở bài tập Toán 4, Bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:
1. Tính:

h1

2. Tính (theo mẫu):

h2
3. Một công nhân hái cà phê, tuần thứ nhất hái được h3 tấn, tuần thứ hai hái được h4 tấn, tuần thứ ba hái được h5 tấn. Hỏi sau ba tuần người công nhân đó hái được bao nhiêu tấn cà phê ?

Tóm tắt:

h6

Bài giải

Sau 3 tuần người công nhân hái được là:

h7

Bình luận
0

Bình luận