Giải vở bài tập Toán 4, Bài 114: Phép cộng phân số

| Tin mới | Tag:
1. Tính:

bai 114a

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

bai 114b

3. Một ô tô giờ thứ nhất đi được bai 114c quãng đường, giờ thứ hai đi được bai 114d quãng đường. Hỏi sau 2 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu quãng đường ?

Tóm tắt:

bai 114e

Bài giải:

Quãng đường sau hai giờ ô tô đó đi được là:

bai 114g

Bình luận
0

Bình luận