Giải vở bài tập Toán 4, Bài 113: Luyện tập chung

Phần 1. Khoanh tròn vào chừ đặt trước câu trả lời đúng. 1. Trong các số 6215 ; 6261 ; 6217 ; 6281 số chia hết cho 3 là: A. 6215 B; 6261 C. 6217 D. 6281 Đáp án đúng: B 2. Hòa có 8 viên bi gồm 4 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong tổng số viên bi của Hòa là: 3. Phân số bằng phân số: 4. Trong các phân số phân số bé hơn 1 là: Phần 2. 1. Đặt...

Có thể bạn quan tâm:

Phần 1. Khoanh tròn vào chừ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Trong các số 6215 ; 6261 ; 6217 ; 6281 số chia hết cho 3 là:

A. 6215 B; 6261 C. 6217 D. 6281

Đáp án đúng: B

2. Hòa có 8 viên bi gồm 4 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong tổng số viên bi của Hòa là:

bai 113a

3. Phân số bai 113b bằng phân số:

bai 113c

4. Trong các phân số bai 113d phân số bé hơn 1 là:

bai 113e

Phần 2.

1. Đặt rồi tính:

bài 113g

2. Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chừ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

bai 113h

Bài giải:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông mà tứ giác BNMC là hình bình hành suy ra đường cao h cũng chính là cạnh BC và độ dài đáy cũng chính là cạnh DC.

S= a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9cm2

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: