Giải vở bài tập Toán 4, Bài 111: Luyện tập chung.

1. >, <, = 2. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: 3. Viết phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 và bé hơn 10. Vì phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 nhỏ hơn 10. Vậy tử số đó có thể là 7 và 9. a) Phân số đó bé hơn 1. Vậy phân số đó là b) Phân số đó bằng 1. Vậy phân số đó là c) Phân số đó lớn hơn 1. Vậy phân số đó là 4. Tính:

Có thể bạn quan tâm:

1. >, <, =

bai 111a

2. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

bai 111b

3. Viết phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 và bé hơn 10.

Vì phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 nhỏ hơn 10.

Vậy tử số đó có thể là 7 và 9.

a) Phân số đó bé hơn 1. Vậy phân số đó là hinh a
b) Phân số đó bằng 1. Vậy phân số đó là bai 111d
c) Phân số đó lớn hơn 1. Vậy phân số đó là bai 111e

4. Tính:

bai 111g

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: