Giải vở bài tập Toán 4, Bài 109: So sánh hai phân số khác mẫu số.

1. So sánh hai phân số (theo mẫu): 2. So sánh hai phân số (theo mẫu): 3. Vân ăn cái bánh, Lan ăn cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn ? Bài giải

Có thể bạn quan tâm:

1. So sánh hai phân số (theo mẫu):

bai 109a

2. So sánh hai phân số (theo mẫu):

bai 109b
bai 109c
3. Vân ăn hinh a cái bánh, Lan ăn b cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn ?

Bài giải

bai 109d

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: