Giải vở bài tập Toán 4, Bài 107: So sánh hai phân số có cùng mẫu số

1. >, <, = 2. >, <, = 3. Các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 4 tử số khác 0 là: Các phân số bé hơn 1 mà có mẫu số cố định là 4. Vậy tử số phải là các số bé hơn mầu số nghĩa là các số phải là 1 ; 2 ; 3. Vậy các phân số đó là: 4. Viết các phân số theo thứ tư từ bé đến lớn: Vì phân số có mẫu số như nhau suy ra tử số mà lớn thì phân số đó lớn. Vậy các phân số đó là:

Có thể bạn quan tâm:

1. >, <, =

bai 107a

2. >, <, =

bai 107b

3. Các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 4 tử số khác 0 là: Các phân số bé hơn 1 mà có mẫu số cố định là 4. Vậy tử số phải là các số bé hơn mầu số nghĩa là các số phải là 1 ; 2 ; 3.

Vậy các phân số đó là: bai 107c

4. Viết các phân số bai 107dtheo thứ tư từ bé đến lớn: Vì phân số có mẫu số như nhau suy ra tử số mà lớn thì phân số đó lớn. Vậy các phân số đó là:

bai 107e

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: