Giải vở bài tập Toán 4, Bài 106: Luyện tập chung

| Tin mới | Tag:
1. Rút gọn các phân số:

bai 106a

2. Quy đồng mẫu số các phân số:

bai 106b

3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

bai 106c

Phân số chỉ phần tô đậm của hình trên là:

bai 106d

bai 106e

Bình luận
0

Bình luận