Giải vở bài tập Toán 4, Bài 105: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
1. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

bai 105a
bai 105b

2. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

bai 105c

3. Tính (theo mẫu):

bai 105d

Bình luận
0

Bình luận