Giải vở bài tập Toán 4, Bài 102: Luyện tập

1. Rút gọn các phân số: 2. Khoanh vào những phân số bằng : 3. Khoanh tròn vào những phân số bằng : 4. Tính (theo mẫu): 5. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Có thể bạn quan tâm:

1. Rút gọn các phân số:

bai 102a

2. Khoanh vào những phân số bằng bai 102b:

bai 102c

3. Khoanh tròn vào những phân số bằng aa:

bai 102d

4. Tính (theo mẫu):

bai 102e

5. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

bai 102h

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: