Giải vở bài tập Toán 4, Bài 101: Rút gọn phân số

1. Rút gọn các phân số: 2. Khoanh những phân số bằng : 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong các phân số phân số tối giản là:

Có thể bạn quan tâm:

1. Rút gọn các phân số:

b 101a

2. Khoanh những phân số bằng b101b:

b101c

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong các phân số b 101d phân số tối giản là:

b 101 e

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: