Giải vở bài tập Toán 4, Bài 100: Phân số bằng nhau

1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 3. Chuyển thành phép chia với các số bé hơn (theo mẫu): Mẫu: 60 : 20 = (60 : 10) : (20 : 10) = 6 : 2 = 3 a) 75 : 25 = (75 : 5) : (25 : 5) = 15 : 5 = 3 b) 90 : 18 = (90 : 9) : (18 : 9) = 10 : 2 = 5

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

b 100a
b 100b
2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

b 100 c

3. Chuyển thành phép chia với các số bé hơn (theo mẫu):

Mẫu: 60 : 20 = (60 : 10) : (20 : 10) = 6 : 2 = 3

a) 75 : 25 = (75 : 5) : (25 : 5) = 15 : 5 = 3

b) 90 : 18 = (90 : 9) : (18 : 9) = 10 : 2 = 5

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: