Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Giải toán về tỉ số phần trăm toán lớp 5 1. Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó. >>Xem đáp án tại đây. 2. Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu? >>Xem đáp án tại...

Có thể bạn quan tâm:

Giải toán về tỉ số phần trăm toán lớp 5

1. Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

>>Xem đáp án tại đây.

2. Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

>>Xem đáp án tại đây.

3. Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó số vải may quẩn chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét ?

>>Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Luyện tập (SGK, trang 77) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: