Giải toán lớp 4 bài: Luyện tập chung – trang 149 sgk

| Tin mới | Tag:

Bài 1: Trang 149 – sgk toán lớp 4

Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 3 b) a = 5m

b = 4 b = 7m

c) a = 12kg d) a = 61

b = 3kg b = 81

Bình luận
0

Bình luận