Giải toán lớp 4 bài: Luyện tập chung – trang 149 sgk

Bài 1: Trang 149 - sgk toán lớp 4 Viết tỉ số của a và b, biết: a) a = 3 b) a = 5m b = 4 b = 7m c) a = 12kg d) a = 61 b = 3kg b = 81

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1: Trang 149 – sgk toán lớp 4

Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 3 b) a = 5m

b = 4 b = 7m

c) a = 12kg d) a = 61

b = 3kg b = 81

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: