Giải toán 3 bài: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 – trang 155 sgk

Câu 2: Trang 155 - sgk toán lớp 3 Đặt tính rồi tính: a) 18257 + 64439 b) 35046 + 26734 52819 + 6546 2475 + 6820

Có thể bạn quan tâm:

Câu 2: Trang 155 – sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 18257 + 64439 b) 35046 + 26734

52819 + 6546 2475 + 6820

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: