Giải toán 3 bài: Ôn tập về hình học – trang 174 sgk

| Tin mới | Tag:

Câu 1: Trang 174 – sgk toán lớp 3

Trong hình bên

a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào?

c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ)

Bình luận
0

Bình luận