Giải toán 3 bài: Các số có năm chữ số – trang 140 sgk

Câu 1: Trang 140 - sgk toán lớp 3 Viết (Theo mẫu): a) Mẫu:Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vị 10 000 10 000 10 000 1000 1000 1000 100 10010 1 1 1 133214Viết số: 33 214 Đọc số: Ba mươi ba nghìn hai trăm mười bốn b)Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vị 10 000 10 000 1000 1000 1000 1000 100 100 10010 1 1

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1: Trang 140 – sgk toán lớp 3

Viết (Theo mẫu):

a) Mẫu:

Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị

10 000

10 000

10 000

1000

1000

1000

100

100

10

1

1

1

1

3 3 2 1 4

Viết số: 33 214

Đọc số: Ba mươi ba nghìn hai trăm mười bốn

b)

Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị

10 000

10 000

1000

1000

1000

1000

100

100

100

10

1

1

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: