Giải SBT hóa 10 bài 29: Oxi – Ozon – trang 58

Bài 6.1: Trang 58 SBT hóa 10 Khác với nguyên tử O, ion oxit (O^{2-}) có A. bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn. B. bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn. C. bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn. D. bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn. Bài 6.2: Trang 58 SBT hóa 10 Cấu hình electron nào ở cột bên trái tương ứng với nguyên tử nào ở cột bên phải ? Bài 6.3: Trang 58 SBT hóa 10 Khí oxi điều chế...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6.1: Trang 58 SBT hóa 10

Khác với nguyên tử O, ion oxit (O^{2-}) có

A. bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn.

B. bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn.

C. bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn.

D. bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn.

Bài 6.2: Trang 58 SBT hóa 10

Cấu hình electron nào ở cột bên trái tương ứng với nguyên tử nào ở cột bên phải ?

Giải SBT hóa 10 bài 29: Oxi - Ozon - trang 58

Bài 6.3: Trang 58 SBT hóa 10

Khí oxi điều chế được có lẫn hơi nước. Dẫn khí oxi ẩm đi qua chất nào sau đây để được khí oxi khô ?

A. (Al_2O_3).

B. CaO.

C.Dung dịch (Ca(OH)_2).

D. Dung dịch HCl.

Bài 6.4: Trang 59 SBT hóa 10

Ở một số nhà máy nước, người ta dùng ozon để sát trùng nước máy là dựa vào tính chất nào sau đây của ozon ?

A. Ozon là một khí độc

B. Ozon không tác dụng với nước

C. Ozon tan nhiều trong nước

D. Ozon là chất oxi hoá mạnh

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: