Giải hệ phương trình – Ôn thi vào lớp 10 – Đại số

Giải hệ phương trình 1. Hướng dẫn giải a. Phương pháp 1: Sử dụng phương pháp thể và phương pháp cộng. Loading... b. Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ: – Bước 1: Tìm điều kiện xác định của hệ phương trình. – Bước 2: Đặt ẩn phụ và điều kiện của ẩn phụ (nếu có). – Bước 3: Giải hệ phương trình theo các ẩn phụ đã đặt. – Bước 4: Tính nghiệm của hệ ban đầu từ công thức...

Có thể bạn quan tâm:

Giải hệ phương trình

1. Hướng dẫn giải

a. Phương pháp 1: Sử dụng phương pháp thể và phương pháp cộng.

Loading…

b. Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ:

– Bước 1: Tìm điều kiện xác định của hệ phương trình.

– Bước 2: Đặt ẩn phụ và điều kiện của ẩn phụ (nếu có).

– Bước 3: Giải hệ phương trình theo các ẩn phụ đã đặt.

– Bước 4: Tính nghiệm của hệ ban đầu từ công thức đặt ẩn phụ.

2. Bài tập mẫu

Bài 1. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình

Xem thêm đáp án bài tập vận dụng tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: