Giải bài Tìm phân số của một số – sgk Toán 4 trang 135

| Tin mới | Tag:

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số đã cho.

Ví dụ: Muốn tìm $frac{2}{3} $ của số 12 ta lấy số 12 nhân với $frac{2}{3}$

12 x $frac{2}{3}$ = $frac{12 times 2}{3}$ = 8

Bình luận
0

Bình luận