Giải Bài Tập Vật Lý 7 SGK – Chương 3 – Bài 27. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài 27. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp Giải Bài Tập SGK C1 (Trang 76, Sách giáo khoa vật lý 7) Ampe kế, công tắc trong mạch điện hình 27.1a, b được mắc nối tiếp với các bộ phận khác. C2 (Trang 76, Sách giáo khoa vật lý 7) Sơ đô mạch điện hình 27.1a: Học sinh tự mắc mạch điện theo sơ đồ và đọc số chỉ trên ampe kế. C3 (Trang 77, Sách giáo khoa...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 27. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Giải Bài Tập SGK

C1 (Trang 76, Sách giáo khoa vật lý 7)

Ampe kế, công tắc trong mạch điện hình 27.1a, b được mắc nối tiếp với các bộ phận khác.

C2 (Trang 76, Sách giáo khoa vật lý 7)

Sơ đô mạch điện hình 27.1a:

lý 7

Học sinh tự mắc mạch điện theo sơ đồ và đọc số chỉ trên ampe kế.

C3 (Trang 77, Sách giáo khoa vật lý 7)

Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: I1 = I2 = I3.

C4 (Trang 77, Sách giáo khoa vật lý 7)

Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: Ui3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 7
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: