Giải Bài Tập Vật Lý 7 SGK – Chương 3 – Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện Giải Bài Tập SGK C1 (Trang 72, Sách giáo khoa vật lý 7) Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng không. C2 (Trang 72, Sách giáo khoa vật lý 7) Học sinh tự làm trên lớp và ghi kết quả thực tế vào bảng. C3 (Trang 73, Sách giáo khoa vật lý 7) – Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Giải Bài Tập SGK

C1 (Trang 72, Sách giáo khoa vật lý 7)

Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng không.

C2 (Trang 72, Sách giáo khoa vật lý 7)

Học sinh tự làm trên lớp và ghi kết quả thực tế vào bảng.

C3 (Trang 73, Sách giáo khoa vật lý 7)

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn (nhỏ).

C4 (Trang 73, Sách giáo khoa vật lý 7)

Hướng dẫn :

Hiệu điện thế mắc vào hai đầu dụng cụ điện nên bằng hiệu điện thế ghi trên dụng cụ đó.

Giải:

Có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế 2,5V để nó không bị hỏng.

C5 (Trang 73, Sách giáo khoa vật lý 7)

a) Khi có sự chênh lệch mức nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.

b) Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế.

C6 (Trang 74, Sách giáo khoa vật lý 7)

Chọn C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin.

C7 (Trang 74, Sách giáo khoa vật lý 7)

Hướng dẫn:

Giữa hai điếm bị hở sẽ có hiệu điện thế khác không.

Giải:

Chọn A. Giữa hai điểm A và B.

C8 (Trang 74, Sách giáo khoa vật lý 7)

Hướng dẫn:

Cực dương của vôn kế phải nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của vôn kế phải nối với cực âm của nguồn điện và phải nối kín thì số chỉ của vôn kế khác không.

Giải:

Vôn kế trong sơ đồ C có số chỉ khác không.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 7
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: