Giải bài tập vật lý 12 – Chương VIII – Bài 40 : Các hạt sơ cấp – Trang 206 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương VIII – Bài 40 : Các hạt sơ cấp I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 206 sách giáo khoa ) Giải bài tập vật lý 12 Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống. II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 208 sách giáo khoa ) Giải bài tập vật lý 12 Năng lượng liên kết của prôtôn trong hạt nhân ?He lớn hơn rất...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 12

Chương VIII – Bài 40 : Các hạt sơ cấp

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 206 sách giáo khoa ) Giải bài tập vật lý 12

Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 208 sách giáo khoa ) Giải bài tập vật lý 12

Năng lượng liên kết của prôtôn trong hạt nhân ?He lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của êlectrơn trong nguyên tử hiđrô.

Bài 2 (trang 208 sách giáo khoa ) Giải bài tập vật lý 12

Leptôn là các hạt nhẹ, có khối lượng từ 0 đến 200 lần khối lượng của hạt êlectron (từ 0 đến 200.me).

Các leptôn có đặc tính chung là tham gia các tương tác yếu.

Bài 3 (trang 208 sách giáo khoa ) Giải bài tập vật lý 12

a) Lực ma sát: tương tác điện từ.

b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ.

c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn.

d) Lực Lo-ren: tương tác điện từ.

e) Lực hạt nhân: tương tác hạt nhân (tương tác mạnh).

f) Lực liên kết trong phân rã p: tương tác yếu

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 12
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: