Giải bài tập vật lý 12 – Chương VII – Bài 37 : Phóng Xạ – Trang 191 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương VII – Bài 37 : Phóng Xạ I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 191 sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12 Hằng số phóng xạ: ln2 II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 194 sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12 Bài 2 (trang 194 sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12 Chọn B. Quá trình phóng xạ hạt nhân tỏa năng lượng. Bài 3 (trang 194 sách giáo khao ) Giải bài tập...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 12

Chương VII – Bài 37 : Phóng Xạ

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 191 sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12

Hằng số phóng xạ: ln2

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 194 sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12


Bài 2 (trang 194
sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12

Chọn B. Quá trình phóng xạ hạt nhân tỏa năng lượng.

Bài 3 (trang 194 sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12

Khả năng đâm xuyên của tia γ là mạnh nhất vì bước sóng của tia Ỵ ngắn nhất nên năng lượng lớn nhất.

Khả năng đâm xuyên của tia α là yếu nhất vì bước sóng của tia α dài nhất nên năng lượng nhỏ nhất.

Bài 4 (trang 194 sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12

Chọn D. Phóng xạ γ.

Vì phóng xạ γ có bản chất là sóng điện từ nên không có sự biến đổi hạt nhân.

Hạt nhân con ở vị trí lùi hai ô so với hạt nhân mẹ.

Hạt nhân con ở vị .trí tiến một ô so với hạt nhân mẹ.

Hạt nhân con ở vị trí lùi một ô so với hạt nhân mẹ.

Bài 5 (trang 194 sách giáo khao ) Giải bài tập vật lý 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 12
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: