Giải bài tập vật lý 12 – Chương IV – Bài 21 : Điện từ trường – Trang 107 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương IV – Bài 21 : Điện từ trường I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 108 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12 Định luật cảm ứng điện từ: Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng. C2 (trang 108 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12 C3 (trang 109 sách giáo khoa )...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 12

Chương IV – Bài 21 : Điện từ trường

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 108 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Định luật cảm ứng điện từ: Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng.

C2 (trang 108 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

C3 (trang 109 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Vòng dây dẫn kín không tạo ra điện trường xoáy mà chỉ là một phương tiện mà qua đó ta phát hiện được sự tồn tại của điện trường xoáy, do đó điện trường xoáy tồn tại khách quan.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 111 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

Bài 2 (trang 111 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.

Bài 3 (trang 111 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Điện từ trường là trường thống nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

Bài 4 (trang 111 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Bài 5 (trang 111 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn D. Đặt một hộp kín bàng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ không có các trường nói trên.

Bài 6 (trang 111 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 12
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: