Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 6 : Thực hành : khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn – Trang 32

Giải bài tập vật lý 12 Chương I – Bài 6 : Thực hành : khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn I – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 32 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12 Dự đoán chu kì T của con lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng: – Chiều dài / của dây treo; – Khối lượng m của vật nặng; – Biên độ góc Để kiểm tra từng dự đoán...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 12

Chương I – Bài 6 : Thực hành : khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

I – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 32 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Dự đoán chu kì T của con lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng:

– Chiều dài / của dây treo;

– Khối lượng m của vật nặng;

– Biên độ góc

Để kiểm tra từng dự đoán đó, cần tiến hành thí nghiệm thay đổi một đại lượng và giữ không đổi hai đại lượng còn lại.

Bài 2 (trang 32 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Dự đoán chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm.

Để kiểm tra dự đoán đó, cần tiến hành thí nghiệm với con lắc có chiều dài không đổi tại những nơi khác nhau.

Bài 3 (trang 32 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Không thể đo chu kì của con lắc đơn có chiều dài nhỏ hơn lOcm vì khi đó kích thước của quả nặng là đáng kể so với chiều dài dây treo. Như vậy khó tạo ra dao động với biên độ nhỏ dẫn đến khó đo chu kì T.

Bài 4 (trang 32 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Dùng con lắc dài để xác định gia tốc trọng trường g cho kết quả chính xác hơn khi dùng con lắc ngắn vì sai số tỉ đối :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 12
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: