Giải bài tập vật lý 10 – Chương VII – Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn – Trang 188 SGK

Giải bài tập vật lý 10 Chương VII – Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 188 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 Giữ chặt đầu A, nén đầu B thì chiều dài thanh thép AB sẽ giảm đi, đồng thời tiết diện ngang s của thanh thép tăng lên. C2 (trang 189 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 Khi kéo nhẹ thì lò xo biến dạng đàn hồi. C3 (trang 189 sách...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 10

Chương VII – Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 188 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Giữ chặt đầu A, nén đầu B thì chiều dài thanh thép AB sẽ giảm đi, đồng thời tiết diện ngang s của thanh thép tăng lên.

C2 (trang 189 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Khi kéo nhẹ thì lò xo biến dạng đàn hồi.

C3 (trang 189 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Cùng chịu lực kéo F, cùng chiều dài ban đầu lo, dây to sẽ dãn ít ⇒ Tiêt diện S càng lớn thì mức độ biển dạng càng nhỏ.

C4 (trang 190 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 191 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

– Nếu ngoại lực gây biến dạng mất đi mà vật lấy lại được kích thước và hình dạng ban đầu thì biến dạng của vật khi có ngoại lực ấy gọi là biến dạng đàn hồi.

Bài 2 (trang 191 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.

Trong đó a là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn.

Bài 3 (trang 191 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Bài 4 (trang 192 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn D. Độ lớn của lực tác dụng và tiết diện nuang của thanh.

Bài 5 (trang 192 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn B. ứng suất tác dụng vào thanh.

Bài 6 (trang 192 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn D. Cả ba yếu tố trôn.

Bài 7 (trang 192 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Bài 8 (trang 192 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Khi treo vật nặng có trọng lượng P = mg vào đầu dưới thì thanh bị biến dạng đàn hồi.

Bài 9 (trang 192 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Khi nén đầu trên bàng lực F thì thanh bị biến dạng nén.

Vậy độ biến dạng tỉ đối của thanh thép là 0,25%.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 10
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: