Giải bài tập vật lý 10 – Chương III – Bài 27 : Cơ năng – Trang 143 SGK

Giải bài tập vật lý 10 Chương III – Bài 27 : Cơ năng I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 143 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 Cơ năng của vật bảo toàn nên: WA = WB Tại A và B, vận tốc của vật bằng không (vật đổi chiều chuyển động) nên : ⇒ A và B cùng nằm trên một đường nằm ngang. ⇒ AB có phương ngang tức là AB ⊥ CO tại H và HA = HB. ⇒ A và B đối xứng nhau qua CO. b) Tại O...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 10

Chương III – Bài 27 : Cơ năng

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 143 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Cơ năng của vật bảo toàn nên: WA = WB

Tại A và B, vận tốc của vật bằng không (vật đổi chiều chuyển động) nên :

⇒ A và B cùng nằm trên một đường nằm ngang.

⇒ AB có phương ngang tức là AB ⊥ CO tại H và HA = HB.

⇒ A và B đối xứng nhau qua CO.

b) Tại O thế năng cực tiểu nên động năng cực đại.

Tại A, B động năng cực tiểu nên thế năng cực đại.

c) Khi vật đi từ o đến A (hoặc B) thì xảy ra quá trình chuyển hóa thế năng thành động năng.

C2 (trang 144 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn mốc thế năng.tại chân dốc.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 144 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng cùa lực đàn hồi:

Bài 2 (trang 144 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Công thức tínli cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường:

Bài 3 (trang 144 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

– Định luật bảo toàn cơ năng cho vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực:

Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.

Định luật bảo toàn cơ năng cho vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi: Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng

của một lò xo đàn hôi thì trong quá trình chuyển động của vật, cơ năng được tính bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật là một đại lượng bảo toàn.

Bài 4 (trang 144 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Kéo vật m từ vị trí cân bằng o tới A rồi buông tay thì vật m sẽ chuyển động qua lại giữa A và B

Khi chuyển động từ A đến O hoặc từ B đến O thì xảy ra sự chuyển hóa của thế năng đàn hồi thành động năng

Khi chuyển động từ o đến A hoặc từ o đến B thì xảy ra sự chuyển hóa từ động năng thành thế năng đàn hồi.

Bài 5 (trang 144 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn B. Cơ năng là một đại lượng luôn luôn dương hoặc bằng không.

Bài 6 (trang 144 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Khi có tác dụng đồng thời của trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính bằng công thức:

Bài 7 (trang 145 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn D. Cơ năng không đổi.

Bài 8 (trang 145 sách giao khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn C 5J.

Chọn gốc thế năng tại mặt đất thì cơ năng của vật bằng:

Xem thêm Cấu tạo chất . Thuyết động học phân tử chất khí tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 10
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: