Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Luyện tập – Sự xác định đường tròn và tính chất đối xứng của đường tròn

Sự xác định và tính chất đối xứng đường tròn Bài 6 (tr. 100 SGK) Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng? a) Biển cấm đi ngược chiều (h.58) : b) Biển cấm ôtô (h.59) : Giải: a) Hình 58 vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng. b) Hình 59 có một trục đối xứng. Bài 7 (tr. 101 SGK) Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để...

Có thể bạn quan tâm:

Sự xác định và tính chất đối xứng đường tròn

Bài 6 (tr. 100 SGK) Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển cấm đi ngược chiều (h.58) :

b) Biển cấm ôtô (h.59) :

Giải:

a) Hình 58 vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng.

b) Hình 59 có một trục đối xứng.

Bài 7 (tr. 101 SGK) Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Giải:

Nối (1) với (4); nối (2) với (6); nối (3) với (5).

Bài 8 (tr. 101 SGK) Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay.

Hướng dẫn:

Để dựng một đưòng tròn ta cần xác định tâm và bán kính. Tâm O phải thoả mãn hai điều kiện, trong đó có một điều kiện là nằm trên đương trung trực của BC.

Các bước làm bài toán dựng hình:

Bước 1: Phân tích: Giả sử đã dựng được hình H thoả mãn đề bài. Từ tính chất của hình H suy ra các hình cơ bản cần dựng (các điều kiện mà hình H phải thoả mãn).

Bước 2: Cách dựng: Nêu cách dựng hình H.

Bước 3: Chứng minh: Hình H có tính chất thoả mãn đề bài.

Bước 4: Biện luận: Cách dựng hình H có mấy nghiệm hình?

Giải:

* Phân tích:

Giả sử đã dựng được đường tròn (O) thoả mãn đầu bài. Tâm O phải thoả mãn hai điều kiện:

O nằm trên đường trung trực d của BC.

O nằm trên tia Ay.

* Cách dựng:

Dựng đưòng trung trực d của BC, cắt Ay tại O.

Dựng đường tròn (O; OB) đó là đường phải dựng.

* Chứng minh:

Vì O ∈ d nên OB = OC, do đó đương tròn (O; OB) đi qua B và C. Mặt khác: O ∈ Ay nên đường tròn (O) thoả mãn đề bài.

* Biện luận:

d cắt tia Ay tại một điểm O duy nhất nên bài toán có một nghiệm hình.

Bài 9 (tr. 101 SGK)

Đố

a) Vẽ hình hoa bốn cánh. Hình hoa bốn cánh trên hình 60 được tạo ra bởi các cung có tâm A, B, C, D ( trong đó A, B, C, D là các đỉnh của một hình vuông và tâm của cung là tâm của đường tròn chứa cung đó). Hãy vẽ lại hình 60 vào vở.

b) Vẽ lọ hoa: Chiếc lọ hoa trên hình 61 được vẽ trên giấy kẻ ô vuông bởi năm cung có tâm A, B, C, D, E. Hãy vẽ lại hình 61 vào giấy kẻ ô vuông.

Hướng dẫn:

– Trước hết vẽ hình vuông ABCD, rồi vẽ bốn cung tròn vào trong hình vuông, các cung này có tâm lần lượt là các đỉnh của hình vuông và có bán kính bằng cạnh hình vuông.

– Năm cung có tâm A, B, C, D, E, mỗi cung có bán kính bằng đường chéo của mỗi ô vuông.

Xem thêm Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Hình học – Bài 2. Đường kính và dây cung của đường tròn tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: