Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Luyện tập – Rút gọn biểu thức chưa căn thức bậc hai

Bài 62 (tr. 33 SGK) Rút gọn các biểu thức sau: Hướng dẫn: – Đưa thừa số ra ngoài dấu căn để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng. – Cộng, trừ các căn thức đồng dạng. Giải: Bài 63 (tr. 33 SGK) Rút gọn biểu thức sau: Hướng dẫn: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng (trường hợp không đưa được thừa số ra ngoài dấu căn thì có thế nhân...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 62 (tr. 33 SGK) Rút gọn các biểu thức sau:

Hướng dẫn:

– Đưa thừa số ra ngoài dấu căn để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng.

– Cộng, trừ các căn thức đồng dạng.

Giải:

Bài 63 (tr. 33 SGK) Rút gọn biểu thức sau:

Hướng dẫn:

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng (trường hợp không đưa được thừa số ra ngoài dấu căn thì có thế nhân cả tử và mẫu của phân thức dưới dấu căn với mẫu thức của nó).

Giải:

Bài 64 (tr. 33 SGK) Chứng minh các đẳng thức sau:

Hướng dẫn:

– Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ đế phân tích đa thức thành nhân tử.

– Rút gọn tử và mẫu của các phân thức trong biểu thức.

Giải:

(vì a + b > 0 nên I a + b I = a + b).

Bài 65 (tr. 34 SGK)Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:

Hướng dẫn:

Quy đồng mẫu thức của các phân thức theo các bước sau:

– Tìm nhân tử chung hoặc dùng hằng đẳng thức để phân tích mẫu thức thành thừa số.

– Tìm mẫu thức chung của các phân thức.

– Lần lượt chia mẫu thức chung cho mẫu thức của từng phân thức ta được các thừa số phụ.

– Nhận tử thức và mẫu thức của từng phân thức với thừa số phụ tương ứng.

Giải:

Bài 66 (tr. 34 SGK) Giá trị của biểu thứcfrac{1}{2+sqrt{3}} + frac{1}{2-sqrt{3}} bằng:

(A) frac{1}{2} ; (B) 1 ; (C) -4 ; (D) 4.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn:

Quy đồng mẫu thức các phân thức.

Giải:

Ta có:

Chọn D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: