Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Luyện tập – Hàm số bậc nhất

Giải toán 9 luyện tập hàm số bậc nhất Bài 11 (tr.48 SGK) Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1). Hướng dẫn: Để biểu diễn điểm M(, ) trên mặt phẳng toạ độ ta làm như sau: – Vẽ đường thẳng song song với trục tung Oy tại hoành độ x = . – Vẽ đường thẳng song song với trục hoành Ox tại tung độ y = . –...

Có thể bạn quan tâm:

Giải toán 9 luyện tập hàm số bậc nhất

Bài 11 (tr.48 SGK) Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:

A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

Hướng dẫn:

Để biểu diễn điểm M(x_{0} , y_{0} ) trên mặt phẳng toạ độ ta làm như sau:

– Vẽ đường thẳng song song với trục tung Oy tại hoành độ x = x_{0} .

– Vẽ đường thẳng song song với trục hoành Ox tại tung độ y = x_{0} .

– Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm M(x_{0} ; x_{0} ).

Giải:

Bài 12 (tr. 48 SGK)

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Hướng dẫn:

Để tính giá trị của hàm số y = ax + b tại x = x_{0} , ta thay x = x_{0} vào hàm số.

Giải:

Thay x = 1 và y = 2,5 vào hàm số y = ax + 3 được:

2,5 = a.1 + 3 <=> a = -0,5.

Bài 13 (tr. 48 SGK) Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

Hướng dẫn:

Hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất khi a ≠ 0.

Giải:

a) Hàm số y = Vsqrt{5-m} (x – 1) là hàm số bậc nhất khi 5 – m > 0 <=> m< 5.

b) Hàm số:

m + 1 ≠ 0 và m – 1 ≠ 0 khi m ≠ 1 và m ≠ -1

Bài 14 (tr. 48 SGK)

Giải:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: