Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Hình học – Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

| Tin mới | Tag:

Giải toán 9 hệ thức trong tam giác vuông

Bài 1 (tr. 68 SGK) Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):

Hướng dẫn:

– Áp dụng định lí Py-ta-go tính độ dài cạnh huyền.

– Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông: c^{2} = a.c’ tính x và y.

Giải:

Hình a:

Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông, ta có:

Độ dài cạnh huyền bằng: sqrt{2^{2}+4^{2}} = 10;

Áp dụng hệ thức c^{2} = a.c’ ta được:

6^{2} = 10.x => x = 3,6

y = 10 – 3,6 = 6,4.

Hình b:

Áp dụng hệ thức c^{2} = a.c’ ta được:

12^{2} = 20.x => x = 7,2

y = 20 – 7,2 = 12,8.

Bài 2 (tr. 68 SGK) Hãy tính x và y trong hình dưới đây:

Hướng dẫn:

– Áp dụng hệ thức c^{2} = a.c’ tính được x.

– Áp dụng hệ thức b^{2} = a.b’ tính được y.

Giải:

Áp dụng hệ thức c^{2} = a.c’ ta được:

x^{2} = 5.1 = sqrt{5} .

Áp dụng hệ thức b2 = a.b’ ta được:

y^{2} = 5.4 => y = sqrt{20}

Bài 3 (tr. 69 SGK) Hãy tính x và y trong hình sau:

Hướng dẫn:

– Áp dụng định lí Py-ta-go tính độ dài cạnh huyền.

– Áp dụng hệ thức h.a = b.c tính được x.

Giải:

Áp dụng định lí Py-ta-go ta được:

y = sqrt{5^{2}+7^{2}} = sqrt{74} .

Áp dụng hê thức h.a = b.c ta được:

x.sqrt{74} = 5.7 => x = frac{35}{sqrt{74}} .

Bải 4 (tr. 69 SGK) Hãy tính x và y trong hình sau:

Hướng dẫn:

– Áp dụng hệ thức h^{2} = b’.c’ tính được x.

– Áp dụng hệ thức b^{2} = a.b’ tính được y.

Giải:

Áp dụng hệ thức h^{2} = b’.c’ ta được:

2^{2} = 1.x => x=4

Áp dụng hệ thức b2 = a.b’ ta được:

y^{2} = 5.4 => y = sqrt{20}

Xem thêm Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Hình học – Luyên tập – Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận