Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b với a khác 0

Giải toán 9 hệ số góc của đường thẳng Bài 27 (tr. 58 SGK) Cho hàm số bậc nhất y=ax+3 a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6). b) Vẽ đồ thị của hàm số. Hướng dẫn: Điểm M(; ) thuộc đồ thị hàm số y = ax + b khi = a + b. Giải: a) Thay x = 2, y = 6 vào y = ax + 3 được: 6 = 2a + 3 <=> a = Ta có hàm số y = + 3. b) Đồ thị của hàm số y = + 3 là một...

Có thể bạn quan tâm:

Giải toán 9 hệ số góc của đường thẳng

Bài 27 (tr. 58 SGK) Cho hàm số bậc nhất y=ax+3

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Hướng dẫn:

Điểm M(x_{0} ; y_{0} ) thuộc đồ thị hàm số y = ax + b khi y_{0} = ax_{0} + b.

Giải:

a) Thay x = 2, y = 6 vào y = ax + 3 được: 6 = 2a + 3 <=> a = frac{3}{2}

Ta có hàm số y = frac{3x}{2} + 3.

b) Đồ thị của hàm số y = frac{3x}{2} + 3 là một đường thẳng đi qua hai điếm (0; 3) và (-2; 0).

Bài 28 (tr. 58 SGK) Cho hàm số y=2x+3.

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y=2x+3 và trục Ox (làm tròn đến phút).

Hướng dẫn:

Đường thẳng y = ax + b tạo với tia Ox một góc a thì a = tan a.

Giải:

a) Đồ thị hàm số y = -2x + 3 là một đường thẳng đi qua hai điểm (0;3) và (frac{3}{2} ;0)

b) Gọi (x là góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox thì:

tan a = -2 <=> a ≈ 123°41’

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: