Giải bài tập Tin học 9, bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

1. Mục đích, yêu cầu Chèn được hình ảnh vào trang chiếu 2. Nội dung Bài 1. Thêm hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu. 1. Mở bài trình chiếu đã được chỉnh sửa và lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 7. Chèn một tệp hình ảnh về Hà Nội (có sẵn trên máy tính hoặc tải về từ Internet) vào trang chiếu thứ nhất (trang tiêu đề). Có thể chèn ảnh theo hai cách: Cách 1. Chèn ảnh làm nền cho trang...

Có thể bạn quan tâm:

1. Mục đích, yêu cầu

Chèn được hình ảnh vào trang chiếu

2. Nội dung

Bài 1. Thêm hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu.

1. Mở bài trình chiếu đã được chỉnh sửa và lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 7. Chèn một tệp hình ảnh về Hà Nội (có sẵn trên máy tính hoặc tải về từ Internet) vào trang chiếu thứ nhất (trang tiêu đề).

Có thể chèn ảnh theo hai cách:

Cách 1. Chèn ảnh làm nền cho trang chiếu.

Cách 2. Chèn ảnh trên nền trang chiếu (giữ nguyên màu nền), nhưng chuyển hình ảnh xuống dưới khung văn bản.

Thay đổi vị trí, kích thước và định dạng màu văn bản, nếu cần, để tiêu đề nổi bật trên hình ảnh. Kết quả nhận được có thể tương tự như hình (h. 91a SGK) dưới đây:

h1

2. Áp dụng mẫu bố trí có dạng cột văn bản bên phải và một hình ở cột bên trái cho trang chiếu thứ 3 (Vị trí địa lí). Chèn hình ảnh bản đồ Hà Nội vào cột bên trái (có thể sử dụng hình ảnh tìm trên Internet hoặc tệp hình anh có sẵn trên máy tính). Kết quả có thể tương tự như hình 91 b SGK.

3. Thêm các trang chiếu mới với thứ tự nội dung như sau:

Trang 4: Danh thắng (chỉ có tiêu đề trang)

Trang 5: Hồ Hoàn Kiếm

+ Nằm ở trung tâm Hà Nội

+ Diện tích khoảng 12 ha

+ Có tháp Rùa giữa hồ

Trang 6: Hồ Tây

+ Hồ lớn nhất ở Hà Nội (500 ha)

+ Từng là một nhánh của sông Hồng và trở thành hồ khi sông đổi dòng

4. Áp dụng các mẫu bố trí thích hợp và chèn các hình ảnh minh hoạ vào các trang chiếu mới. Kết quả có thể như hình (h. 92 SGK) dưới đây.

hinh 2

5. Trình chiếu, kiểm tra kết quả nhận được và chỉnh sửa, nếu cần.

Bài 2. Thêm nội dung và sấp xép bài trình chiếu

1. Tiếp tục với bài trình chiếu Ha Noi (đã gồm 6 trang chiếu). Thêm các trang chiếu mói với thứ tự và nội dung sau:

Trang 7: Lịch sử

+ Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư đến Đại La và đổi tên thành Thăng Long

+ Năm 1831 vua Minh Mạng triều Nguyễn đặt lại tên là Hà Nội Trang 8: Văn Miếu

+ Nằm trên phố Quốc Tử Giám

+ Được xây dựng năm 1070 dưới thời Vua Lý Thành Tông

+ Được xem là trường học đầu tiên của nước ta (1076)

+ Có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại tên những người đỗ trong 82 khoa thi từ 1442 đến 1789.

2. Thêm các hình ảnh thích hợp để minh hoạ nội dung các trang chiếu mới (có thể sử dụng các tệp hình ảnh có sẵn trên máy tính). Thay đổi thứ tự nội dung của các trang chiếu, nếu cần thiết.

hinh 3
3. Thay đổi trật tự của các trang chiếu để có thứ tự hợp lí. Kết quả nhận được có thể giống như hình trên (h. 83 SGK).

4. Thêm các trang chiếu mới, với nội dung tự tham khảo được về Hà Nội, bồ sung cho bài trình chiếu và lưu kết quả.

Hướng dẫn Bài thực hành 8

Bài 1. Thêm hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu.

1. Mở bài trình chiếu đã được chỉnh sửa và lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 7. Thèn một tệp hình ảnh về Hà Nội vào trang chiếu thứ nhất (trang tiêu đề).

Có thể chèn ảnh theo hai cách:

Cách 1. Chèn ảnh làm nền cho trang chiếu.

Cách 2. Chèn ảnh trên nền trang chiếu (giừ nguyên màu nền), nhưng chuyển hình ảnh xuống dưới khung văn bản.

Khi chèn ảnh về Hà Nội vào trang tiêu đề thì ảnh đó sẽ che lấp chữ Hà Nội. Để cho chữ Hà Nội (tiêu đề) lên trên ảnh vừa chèn em thực hiện như sau:

(1) Chọn hình ảnh cần đưa xuống dưới;

(2) Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt;

(3) Nháy vào Order rồi chọn Send to Back để đưa xuống dưới.

Sau đó em cần thay đổi vị trí, kích thước và định dạng màu văn bản, nếu cần, để tiêu đề nổi bật trên hình ảnh. Kết quả nhận được có thể tương tự như hình dưới đây:

h4

2. Em hãy chọn mẫu bố trí có dạng cột văn bản bên phải và một hình ở cột bên trái cho trang chiếu thứ 3 (Vị trí địa 10 (hình dưới).

h5
Mẫu bố trí có dạng cột văn bản bên phải và một hình ở cột bên trái

Chèn hình ảnh bản đồ Hà Nội đã có sẵn trong máy tính vào cột bên trái bằng cách nhấp đúp chuột lên nút h6 Khi đó xuất hiện hộp thoại Select Picture. Em có thể chọn hình ảnh cần chèn từ hộp thoại này (hình dưới).

h7

hoặc được tải từ trên Internet (hình dưới):

h8

Kết quả có thể tương tự như hình dưới đây:

h9
Trang chiếu đã được chèn hình ảnh

3. Thêm các trang chiếu mới với thứ tự nội dung như sau:

Trang 4: Danh thắng (chỉ có tiêu đề trang)

Trang 5: Hồ Hoàn Kiếm

a. Nằm ở trung tâm Hà Nội

b. Diện tích khoảng 12 ha

c. Có tháp Rùa giữa hồ

Trang 6: Hồ Tây

+ Hồ lớn nhất ở Hà Nội (500 ha)

+ Từng là một nhánh của sông Hồng và trở thành hồ khi sông đổi dòng

4 Áp dụng các mẫu bố trí thích hợp và chèn các hình ảnh minh hoạ vào các trang chiếu mới. Kết quả có thể như hình dưới đây:

h10

5. Em tự trình chiếu, kiểm tra kết quả nhận được và chỉnh sửa, nếu cần.

Bài 2. Thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu

1. Tiếp tục vói bài trình chiếu Ha Noi (đã gồm 6 trang chiếu). Thêm các trang chiêu mới với thứ tự và nội dung sau:

Trang 7: Lịch sử

+ Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư đến Đại La và đổi tên thành Thăng Long

+ Năm 1831 vua Minh Mạng triều Nguyễn đặt lại tên là Hà Nội

Trang 8: Văn Miếu

+ Nằm trên phố Quốc Tử Giám

+ Được xây dựng năm 1070 dưới thời Vua Lý Thành Tông

+ Được xem là trường học đầu tiên của nước ta (1076)

+ Có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại tên những người đỗ trong 82 khoa thi từ 1442 đến 1789.

2. Em hãy thêm các hình ảnh thích hợp để minh hoạ nội dung các trang chiếu mới bằng lệnh Insert/Picture (có thể sử dụng các tệp hình ảnh có sẵn trên máy tính). Thay đổi thứ tự nội dung của các trang chiếu, nếu cần thiết.

3. Thay đổi trật tự của các trang chiếu đề có thứ tự hợp lí. Kết quả nhận được có thể giống như hình dưới đây:

h11
4. Thêm các trang chiếu mới, với nội dung tự tham khảo được về Hà Nội, bổ sung cho bài trình chiếu và lưu kết quả.

+ Thêm trang chiếu mới: Insert =>New Slide.

+ Lưu bài trình chiếu: File => Save.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: