Giải bài tập Tin học 9, bài thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét virus

1. Mục đích, yêu cầu - Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bàng cách sao chép thông thường; - Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus. 2. Nội dung Bài 1. Chuẩn bị sao lưu và sao lưu bằng phương pháp sao chép thông thường Trong bài này, em chuẩn bị một thư mục trên ồ đĩa C gồm các tệp cần sao lưu sang một ô đĩa khác. Lí do cần phải sao lưu sang một ổ đĩa khác vì hệ điều...

Có thể bạn quan tâm:

1. Mục đích, yêu cầu

– Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bàng cách sao chép thông thường;

– Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus.

2. Nội dung

Bài 1. Chuẩn bị sao lưu và sao lưu bằng phương pháp sao chép thông thường

Trong bài này, em chuẩn bị một thư mục trên ồ đĩa C gồm các tệp cần sao lưu sang một ô đĩa khác. Lí do cần phải sao lưu sang một ổ đĩa khác vì hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng thường được cài đặt trên ổ đĩa C, các kết quả làm việc của em thường được lưu trong thư mục My Document và cũng trên ổ đĩa C. Trong quá trình hoạt động của máy tính, có thể xảy ra trục trặc với hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng, từ đó có thể dẫn đến hư hỏng các tệp trên ổ đĩa này và bị mất thông tin. Các tệp trên các ổ đĩa khác thường ít bị hư hỏng hơn. Với các bước trong bài này, em cũng có thể thực hiện việc sao lưu các tệp ra đĩa mềm, thiết bị flash hoặc đĩa CD.

1. Khởi động Windows Explorer và tạo một thư mục mới trên ổ đĩa C với tên là TaiIieu_hoctap. Sao chép một số tệp văn bản, hình ảnh hoặc và chơi vào thư mục đó.

Lưu ý: Khi cần sao lưu các tệp trên thực tế, việc tạo thư mục này là không cần thiết. Em có thể làm việc này với thư mục có chứa các tệp cần sao lưu hoặc một số tệp cần sao lưu trong một thư mục hiện có trên máy tính.

2. Tạo thư mục mới trên ổ đĩa CD (hoặc trên một ổ đĩa khác với ổ đĩa C) với tên là Sao_luu.

3. Sao chép các tệp trong thư mục TaiIieu_hoctap vào thư mục Sao_luu.

Bài 2. Quét virus

1. Khởi động chương trình quét và diệt virus BKAV. Tìm hiểu ý nghĩa của các tuỳ chọn trên giao diện của chương trình.

2. Chọn tuỳ chọn Tất cả ổ cứng và USB để quét cho tất cả các ổ cứng và thiết bị nhớ flash và các tuỳ chọn cần thiết. Lưu ý không chọn Xoá tất cả Marco.

3. Quan sát quá trình quét virus của chương trình và tìm hiểu nội dung nhật kí sau khi chương trình quét xong. Cuối cùng, thoát khỏi chương trình bằng cách nháy nút Thoát.

Lưu ý: Nếu máy tính chưa được cài đặt chương trình quét virus BKAV, em có thể tải về và cài đặt bản miễn phí BkavHome từ địa chỉ

http://www.bkav.com.vn/home/Download.aspx

Nên thường xuyên vào địa chỉ trên để tải về bản cập nhật mới nhất.

Hướng dẫn Bài thực hành 5

Bài 1. Chuẩn bị sao lưu và sao lưu bằng phương pháp sao chép thông thường.

Các bước để thực hiện việc sao lưu các tệp ra đĩa mềm, thiết bị flash hoặc đĩa CD, đó là:

1. Khởi động Windows Explorer và tạo một thư mục mới trên ô đĩa C với tên là Tailieu_hoctap. Sao chép một số tệp văn bản, hình ảnh hoặc trò chơi vào thư mục đó.

+ Khởi động Windows Explorer: Em tự khởi động Windows Explorer. Để chế độ hiển thị thông tin ở dạng Folders (hình dưới):

bth5
Cửa sổ My Computer

+ Tạo một thư mục mới trên ổ đĩa C với tên là Tailieu_hoctap

Gợi ý:

– Mở ổ đĩa C;

– Tạo thư mục với tên là TaiIieu_hoctap bằng cách nhấp nút phải chuột New => Folder => Đặt tên thư mục Tailieu_hoctap.

+ Sao chép một số tệp văn bản, hình ảnh hoặc trò chơi vào thư mục Tailieu_hoctap

Các bước thực hiện:

1. Chọn tệp cần sao chép;

2. Nhấp phải chuột => Copy

3. Chọn thư mục Tailieu_hoctap

4. Nhấp phải chuột =>Paste.

Lưu ý: Em có thể sử dụng các biểu tượng Copy, Paste trên thanh công cụ để sao chép tệp.

2. Tạo thư mục mới trên ổ đĩa CD (hoặc trên một ổ đĩa khác với ổ đĩa C) với tên là Sao_luu.

Gợi ý:

Em nên tạo thư mục mới trên một ổ đĩa khác với ổ đĩa C.

Các bước thực hiện:

– Mở ô đĩa D trong cửa sổ My Computer;

– Tạo thư mục với tên là Sao_luu.

3. Sao chép các tệp trong thư mục Tailieu_hoctap vào thư mục Sao_luu.

Gợi ý:

+ Mở ổ đĩa C;

+ Mở thư mục Tailieu_hoctap trong ổ đĩa C;

+ Sao chép các tệp trong thư mục Tailieu_hoctap vào thư mục Sao_luu theo các bước sau:

– Chọn các tệp cần sao chép;

– Nháp nút phải chuột => Copy;

– Mở ổ đĩa D;

– Kích nút phải chuột => Paste.

Bài 2. Quét virus

Em tự download phần mềm BkavHome về máy tính của mình rồi khởi động, quét virus các ổ đĩa và thoát khỏi chương trình.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: